פישלס מכשירי קשר אודות מאמרים צור קשר English
 
פישלס מכשירי קשר

קשר אזרחי

דף הבית > קשר אזרחי
קשר אזרחי

מכשירי קשר נישאים
 

מכשירי קשר לרכב
 

מכשירי קשר נישאים דיגיטליים
 

מכשירי קשר קבועים דיגיטליים

מכשירי קשר מוגני פיצוץ
 

RoIP – Radio Over IP
 

ממסרים אנלוגיים / דיגיטליים
 

מכשירי HF / SSB מקמ"ש

מערכות ראש ומיקרופונים
 

אביזרים למכשירים
 

אנטנות
 

פילטרים ודופלקסים

נבנה ע


ראשי
אודות
מאמרים
צור קשר
English

תקנון
 קשר אזרחי
מכשירי קשר נישאים
מכשירי קשר לרכב
מכשירי קשר נישאים דיגיטליים
מכשירי קשר קבועים דיגיטליים
מכשירי קשר מוגני פיצוץ
RoIP – Radio Over IP
ממסרים אנלוגיים / דיגיטליים
מכשירי HF / SSB מקמ"ש
מערכות ראש ומיקרופונים
אביזרים למכשירים
אנטנות
פילטרים ודופלקסים

קשר אווירי
מכשירי קשר נישאים
מכשירי קשר לרכבים / כלי טיס
קשר קרקע אווירי VHF
קשר קרקע אווירי UHF
קשר קרקע אווירי VHF/UHF
אביזרים
אנטנות
 קשר ימי
מכשירי קשר נישאים
מכשירי קשר קבועים
אנטנות
רמקולים ימיים
AIS מיקום אוניות בזמן אמת
אביזרים
משואות PLB / EPIRB

חובבי רדיו
מכשירי קשר נישאים
מכשירים לרכב V/U
מכשירי HF
מכשיר All Mode
קשר דיגיטלי D-Star

מקלטים
מקלטים נישאים
מקלטים לרכב / נשלטי מחשב
תחנות בסיס
DF - Direction Finders

בקרה ומיתוג
שילוב רשתות קשר
מערכות שליטה ומיתוג Dispatch
תוכנות שליטה על ציי רכב AVL

David Clark
David Clark

ארגזי נשיאה
SKB